Pris

Testa utan kostnad innan du bestämmer dig

När du registrerar dig som kund anger du också om du först vill testa systemet. Du får kostnadsfritt testa upp till två veckor.

Under testperioden kan du:
- Skapa dokument
- Skapa Utkast/Offert
- Skapa mappar
- Få din logotyp inlagd
- Registrera upp till tio användare
- Ärendehantering

Allt du har skapat under testperioden finns kvar och kan användas för att skapa avtal när du gått över till ett riktigt abonnemang.

Betala först när du testat klart

När du bestämt dig betalar du 996 kronor per år (exkl moms). I priset ingår:

- Fritt antal avtal under abonnemangstiden
- Fritt antal sparade dokument i systemet
- Egen logotyp (upp till två utan extra kostnad)
- Upp till tio användare kopplat till egna kontot i itkett
- Ärendehantering

För ytterligare tio användare tillkommer 240 kronor (exkl moms) per år.

Abonnemang

Abonnemangstiden är alltid ett år. Kunden betalar alltså för ett år framåt.

Förlänga ditt abonnemang

När ett års abonnemang närmar sig sitt sista datum (huvudförfallodagen), så kommer du att påminnas vid inloggning om att förlänga ditt abonnemang. En förlängning innebär alltid förlängning med ytterligare ett år från huvudförfallodagen. Oavsett när förlängningen beställs. Förlänger man abonnemanget är ditt itkett-konto oförändrat.

Om du inte förlänger sitt abonnemang före huvudförfallodagen, så kan användarna inte logga in på kontot.

och kommer inte heller åt sina sparade dokument. Detta gäller så länge kunden inte har ett aktivt abonnemang. Kunden kan alltid förlänga abonnemanget upp till sex (6) månader efter huvudförfallodagen och innebär alltså fortfarande en förlängning från huvudförfallodagen och ett år framåt.

Exempel (förlängning)

Kundens huvudförfallodag är 2018-08-01. Kunden väljer att vänta med förlängningen till 2018-10-15. Abonnemanget förlängs då till och med 2019-08-01 och kunden betalar för ett års abonnemang.

Förnya ditt abonnemang

Om du inte vill förlänga ditt abonnemang, utan istället väljer att förnya detsamma, så kan det göras när som helst, och upp till tre (3) år, efter huvudförfallodagen. Dock innebär en förnyelse att man förlorar sina sparade dokument, men behåller i övrigt sina inställningar. Om du så önskar, så kan tidigare sparade dokument tas fram av Itkett mot en kostnad.

Exempel (förnyelse)

Kundens huvudförfallodag är 2018-08-01. Kunden förlänger inte sitt abonnemang, utan väntar till 2018-10-15 och väljer då att förnya sitt abonnemang. Denna förnyelse innebär att ny huvudförfallodag blir 2018-10-15 och abonnemanget gäller till och med 2019-10-15. Inga sparade dokument finns då kvar.

SABO-medlem

Vi erbjuder medlem i SABO 20% rabatt för första årets abonnemang, vilket betyder att man bara betalar 796 kronor (exkl moms). Dessutom erhåller man 10% rabatt (på ord pris) följande år. Ange vid registreringen att ni är SABO-medlem.

Börja använda tjänsten

Så snart du har accepterat våra abonnemangsvillkor och vi har lagt upp dig som kund, kan du börja skapa dina avtal och bilagor. Normalt kan du redan samma dag börja arbeta i systemet.

Vid registrering väljer du själv om du vill ha faktura via
- E-post (PDF)
- E-faktura (PEPPOL)
- Pappersfaktura